อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator & Action Plan Technique )
ภาวะผู้นำ (Leader ship)
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques)
การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)
เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า
Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007
แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)
ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่


ดูบทความทั้งหมด

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ของท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigqtraining.in.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


A&N foods co. ltd
นำเข้า-ส่งออกอาหารแช่แข็ง
Anji-NYK Logistics (Thailand) Co.,Ltd.
Anritsu Industrial Solutions (Thailand) Co.,Ltd
APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
Bangkok Telecom Co., Ltd.
สายนำสัญญาณ
Bitwise (Thailand) Co.,Ltd.
bnl (thailand) co., ltd.
Cal Comp Electronics(Thailand) Public Co., Ltd
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค
Canon Marketing (Thailand) Co., Ltd
Cataler (Thailand) Co.,Ltd.
ชิ้นส่วนรถยนต์
COBRA International Co., Ltd
Comform Co.,Ltd.
Compart Precision (Thailand)Co.,Ltd
Continental Automotive (Thailand) Co., Ltd.
ชิ้นส่วนหัวฉีดน้ำมันรถยนต์Ford
CYTEC Specialty Chemicals (Thailand) Ltd
Donaldson (Thailand)co., ltd.
ผลิต Filters
Dyna Metal Co., Ltd.
Eagle Ottawa (Thailand) Co.,Ltd.
Eastern Energy Plus Co., Ltd
EPE Packaging (Thailand ) Co.,Ltd
Packaging
Fujikura Electronics (Thailand) Ltd.
Furukawa Automotive System Thailand
ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล้กทรอนิค สำหรับยานยนต์
FURUKAWA FITEL (THAILAND) CO.,LTD
ผลิตอุปกรณ์สื่อสาร, อิเล็กทรอนิกส์
GLOBAL PRINTING AND PACKAGING (2013) CO.,LTD
GOLDSTAR METAL CO., LTD.
ผู้ผลิตอะลูมิเนียมเส้นสำเร็จรูป และพ่นสีอะลูมิเนียม ชั้นนำของประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี
Greater Pharma Co., Ltd.
GREENFILTER COMPANY LIMITED.
กรองอากาศรถยนต์
H-ONE PARTS (THAILAND) CO.,LTD
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องจักร
HI-Q FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED
อาหารสำเร็จรูป
HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA,. LTD.

หน้า: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001 | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT | เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง | ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) | ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) | Visual Management | Just In Time : JIT | A3 Problem Solving Process | Value Stream Mapping:VSM | การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED) | OEE | ระบบคัมบัง(Kanban System) | งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work) | การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) : PM | Total Productive Maintenance (TPM) | การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) | การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement | การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance | Education / Training : TPM | CAR & PAR | ISO 9001:2008 | ISO/TS 16949:2009 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for ISO 9001 2008 | INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) for TS 16949 2009 | Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) | Measurement System Analysis (MSA) | Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) | STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) | Production-Part Approval Process (PPAP) | 8D Report and Why-Why | ISO14001:2004 | INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDITS | ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม | AS9100:2009 | RoHS ,WEEE and REACH | Process Audit & Product Audit | การบริหารโครงการ | WHY-WHY ANALYSIS | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Key Performance Indicator(KPI) | Total Quality Control (TQC) | SWOT ANALYSIS | Time management | 5ส | Total Quality Management : TQM | Mind Map | Basic PDCA | Advance PDCA

อบรม สถาบันฝึกอบรม ฝึกอบรม อบรมสัมมนา training หลักสูตรอบรมสัมมนา in-house trainingอบรม ISO ที่ปรึกษา iso ISO9001 ISO14001 TS16949 TQM TPM QCC 5ส LEAN