หลักสูตร IATF 16949 : 2016 Requirements ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ( ส่วนแก้ไขเพิ่มเติมและคำถามตอบ ) 1วัน

Keyword ค้นหาที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตร IATF 16949 Requirement , หลักสูตร IATF 16949 , อบรม IATF 16949 ออนไลน์ , อบรม IATF 16949 ชลบุรี , อบรม IATF 16949 ฟรี , ข้อกำหนด IATF 16949 ฟรี , IATF 16949 requirement , คอร์ส อบรม IATF 16949 , ข้อกําหนด iatf 16949 requirement , IATF 16949 version 2016 , หลักสูตร IATF

บทนำ หลักสูตร IATF 16949

   International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 เป็นข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมาแทนที่ข้อกำหนดเดิมคือ ISO/TS16949:2009 (3rd edition) ถูกพัฒนาขึ้นโดย ANFIA / Italy , AIAG / USA , FIEV / France , SMMT / UK , VDA / Germany ประกาศเมื่อวันที่ 1 October 2016 เป็นฉบับที่ 1st Edition ซึ่งได้มีการแยกข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเดียวจาก IATF ไม่ได้รวม ISO9001 ไว้ในข้อกำหนดเหมือนเดิมจึงทำให้เกิดการใช้ตัวย่อ IATF แทน ISO/TS และได้มีการออกแบบข้อกำหนดโดยยังอ้างอิงไปที่มาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเอาความเสี่ยงเข้ามาใช้ในการออกแบบระบบเพื่อป้องกันปัญหา

มาตรฐานสากลฉบับนี้ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันโดยสามารถติดตามได้จาก
ซึ่งได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงถึง 9 ครั้งระหว่างปี 2017-2020 ดังนั้นองค์กรที่ประยุกต์ใช้จึงจำเป็นต้องติดตามและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และอีกหนึ่งส่วนที่ขาดไม่ได้คือการตอบข้อสงสัยการตีความซึ่งเป็นประเด็นระหว่างองค์กรและหน่วยงานตรวจรับรองที่มีความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกันเพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันทาง IATF จึงได้มีการรวบรวมคำถามและตอบในประเด็นที่สำคัญ โดยสามารถติดตามได้จาก
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบรายละเอียดที่มีการปรับปรุงของมาตรฐาน IATF16949 : 2016 ในปัจจุบัน จำนวน 19 ข้อ และรายละเอียดคำถามและคำตอบที่สำคัญ 29 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน 09.00-16.30 น
หัวข้อฝึกอบรม

ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 19ข้อ ของ IATF16949:2016
1- 3.1คำศัพท์และคำนิยามสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
2- 4.4.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3- 6.1.2.3 แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน
4- 7.2.3 ความสามารถของผู้ตรวจประเมินภายใน
5- 7.5.1.1 เอกสารของระบบบริหารคุณภาพ
6- 8.3.3.3 คุณลักษณะพิเศษ
7- 8.4.2.1ประเภทและระดับของการควบคุม –ส่วนเพิ่มเติม
8- 8.4.2.3การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพของผู้ส่งมอบ
9- 8.7.1.1 ความยินยอมที่อนุมัติโดยลูกค้า
10- 7.1.5.3.2 ห้องปฏิบัติการภายนอก
11- 8.5.6.1.1 การเปลี่ยนแปลงการควบคุมกระบวนการชั่วคราว
12- 5.1.1.2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
13- 9.3.2.1 ข้อมูลนำเข้าสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร–ส่วนเพิ่มเติม
14- 9.2.2.2 การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
15- 3.1 คำศัพท์และคำนิยามสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
16- 9.3.2.1ข้อมูลนำเข้าสำหรับการทบทวนของฝ่ายบริหาร –ส่วนเพิ่มเติม
17- 6.1.2.3 แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน
18- 7.1.3.1 การวางแผนโรงงานสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
19- 8.4.2.4 การติดตามผู้ส่งมอบ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
1-3 คำนำ – มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
4- 4.4.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
5- 5.3.1 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและอำนาจการตัดสินใจในองค์กร– ส่วนเพิ่มเติม
6- 7.1.5.1.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด
7- 7.1.5.3.2 ห้องปฏิบัติการภายนอก
8- 7.5.1.1 เอกสารของระบบบริหารคุณภาพ
9- 8.4.2.2 ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติและกฎหมายข้อบังคับและ 8.6.5การสอดคล้องตามพระราชบัญญัติและกฎหมายข้อบังคับ
10- 8.4.2.3.1 ซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ หรือผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่มีซอฟท์แวร์ติดตั้งภายใน
11- 8.7.1.7 การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
12- ข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐาน IATF 16949
13- 4.4.1.2 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
14- 7.1.5.3.2 ห้องปฏิบัติการภายนอก
15- 8.3.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ภายในติดตั้งซอฟท์แวร์
16- 8.4.2.4.1 การตรวจประเมินโดยบุคคลที่สอง
17- 8.5.6.1.1 การเปลี่ยนแปลงการควบคุมกระบวนการชั่วคราว
18- 9.2.2.2 การตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ
19- 9.2.2.3 การตรวจประเมินกระบวนการผลิต
20- 9.2.2.4 การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
21- 8.6.2 การตรวจวัดทุกขนาดมิติและการทดสอบหน้าที่การใช้งาน
22- 9.2.2.4 การตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
23- 8.5.1.3 การทวนสอบการปรับตั้งงาน
24- 8.4.2.2 ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติและกฎหมายข้อบังคับ
25- 8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
26- 8.5.1.5 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
27- 8.5.1.5 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
28- 9.2.2.3 การตรวจประเมินกระบวนการผลิต
29- 6.1.2.3 แผนสำรองในกรณีฉุกเฉิน

รูปแบบการอบรม
– บรรยายทำความเข้าใจ โดยใช้เอกสารแปลจากอังกฤษเป็นไทย

Total Page Visits: 1204 - Today Page Visits: 1